På andra sidan landsvägen hittar du en stig som för dig genom skogen.