På denna plats, ägde invigningen rum den 7/6 2019.