Ordförande i Väddö musiksällskap hälsade alla välkomna.