Erik Eriksson berättar för ett fullsatt kapell om Edelcrans och hans liv.