27 juli 2015 musikgudstjänst med Thoresson, Strid och Hollstein. 70 personer hittade till kapellet.
Sven Thidevall vik.präst